Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kungörelse om samråd - Del av Södergården 1:1, Åkraberget

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat om samråd för detaljplanen. Planområdet ligger söder om Handskerydsjön, öster om bostadsområdet Åkershäll och norr om Södra vägen. Detaljplanen upprättas med syfte att skapa ny mark för bostadsbebyggelse och förskola i Nässjö stad. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen och samråd sker nu med berörda fastighetsägare, myndigheter med flera. Samrådet pågår under tiden 29 mars 2021–26 april 2021. Planhandlingarna finns tillgängliga på Nässjö kommuns webbplats www.nassjo.se/detaljplaner och på medborgarkontoret, Rådhusgatan 28, Nässjö. Om du inte kan ta del av materialet på ovanstående platser så hör av dig så skickar vi handlingar.

Den 12 april kl. 18:00 anordnas ett digitalt allmänt samrådsmöte som direktsänds på Nässjö kommuns webbplats. På mötet deltar tjänstemän och politiker från Samhällsplaneringskontoret samt tjänstemän från Tekniska serviceförvaltningen. Länk till mötet finns på hemsidan under www.nassjo.se/detaljplaner. Inspelningen kommer ligga kvar på hemsidan och kan ses i efterhand. Vid frågor eller problem med den digitala mötesformen, kontakta oss så hittar vi en lösning.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 26 april 2021.

Frågor besvaras av:
Jenny Lindh
telefon: 0380-51 84 29
e-post: jenny.lindh@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.