Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kungörelse om bygglov för mast - Fastigheten Nässjö 13:2

Till Samhällsplaneringskontoret har inkommit en ansökan om bygglov avseende nybyggnad av transformatorstation och 42 meter högt ostagat torn (mast) på fastigheten Nässjö 13:2. Diarienummer 2020-731.

Innan samhällsplaneringsnämnden fattar beslut i ärendet ska berörda sakägare och grannar ges möjlighet att lämna synpunkter på förslagen åtgärd. Fullständiga handlingar till ärendet finns tillgängliga på samhällsplaneringskontoret.

Bild på karta där platsen visas för masten avses placeras.

Synpunkter på bygglovsansökan kan skickas digitalt till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se
eller postas till adressen Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö.

Det går att lämna in synpunkter på bygglovsansökan fram till och med den 5 november 2020. Uppge er fastighetsbeteckning och ärendets diarienummer vid svar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.