Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Beslut om ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

Beslut är nu taget gällande anmälan om en ny miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Kårarp 1:2 i Eksjö kommun. Etableringen avser krossning av berg.

Handlingar finns efter överenskommelse att ta del av hos miljöenheten, telefon 0381-360 00, Södra Kyrkogatan 4 i Eksjö. Alternativt kan handlingarna efter förfrågan skickas via e-post.

Om du vill överklaga beslutet ska du skriftligen höra av dig till miljöenheten.

Överklagandet ska innehålla följande:

  • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-post om du har sådan.
  • Vilket beslut som överklagas, ange gärna diarienummer SBS-2022-1184.15.
  • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
  • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning.

Överklagandet ska ha inkommit senast den 7 februari 2023 och skickas till:

Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn
575 80 Eksjö eller via
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se
Telefon: 0381-360 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.