Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Tekniska servicenämnden 2022-11-10, § 152

Anslag/bevis
Paragrafen är direkt justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Tekniska servicenämnden

Sammanträdesdag
2022-11-10

Protokollets förvaringsplats
Evolution

Anslag sätts upp
2022-11-10

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning)
2022-12-01

Anslag tas ner
2022-12-02


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.