Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Socialnämndens individutskott 2024-07-04, §§ 283-284

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag
2024-07-04

Protokollets förvaringsplats
Socialförvaltningens närarkiv

Anslag sätts upp
2024-07-04

Sista dag att överklaga
2024-07-25

Anslaget tas ned
2024-07-25


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.