Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Socialnämndens individutskott 2022-11-17, §§ 434-435

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag
2022-11-17

Protokollets förvaringsplats
Socialförvaltningens närarkiv

Anslag sätts upp
2022-11-17

Sista dag att överklaga
2022-12-08

Anslaget tas ned
2022-12-09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.