Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Socialnämnden 2023-03-09, §§ 34-35

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Socialnämnden

Sammanträdesdag
2023-03-09

Protokollets förvaringsplats
Socialförvaltningens närarkiv

Anslag sätts upp
2023-03-09

Sista dag att överklaga
2023-03-30

Anslag tas ner
2023-03-31


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.