Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Samhällsplaneringsnämnden 2021-11-17

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesdag
2021-11-17

Protokollets förvaringsplats
Samhällsplaneringskontoret

Anslag sätts upp*
2021-11-25

Anslag tas ned*
2021-12-16

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.
Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.