Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-03-07

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag
2023-03-07

Protokollets förvaringsplats
Digital justering, närarkiv

Anslaget sattes upp
2023-03-15

Sista dag att överklaga
2023-04-05

Anslaget tas ned
2023-04-06


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.