Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Social omsorg

Statistik äldreomsorg och funktionshinderomsorg 2019.

Äldreomsorgen


Bostäder

Seniorlägenheter kommunen


Seniorlägenheter på Parkgården


Särskilt boende, äldrehem


Demensboende, äldreboende


Korttidsplatser, äldreomsorg
Funktionshinderomsorgen


Antal platser

Gruppbostäder LSS

55

Servicebostäder SoL och LSS

72

Stödboende för personer med missbruksproblematik SoL

10

Korttidshem för barn och unga LSS

5

Korttidsplats för vuxna, SoL

3


Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
Medborgarkontoret
0380-51 80 00
kommunstyrelsen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.