Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ekonomi

Finansiering, investeringar och budget 2020.

Finansiering


Miljoner kronor

Förändring

Skatteintäkter/statsbidrag

1994,5

99,1

Fastighetsavgift

62,3

1,9

Skatteunderlag

6103,3

198,8
Skattesats

Kronor

Förändring

till kommun

22,54

0,35

till landsting

11,76

0,0

Totalt

34,30

0,35

 

Investeringar


Miljoner kronor

Förändring

Teknisk servicenämnd

145,513

7,538

Barn- och utbildningsnämnd

9,262

-19,047

Kultur- och fritidsnämnd

14,600

12,600

Samhällsplaneringsnämnd

0,000

0,000

Socialnämnd

9,900

4,150

Kommunstyrelsen

4,300

0,000

Summa:

183,575

5,241


BudgetVerksamhet

Miljoner kronor

Kommunstyrelse

116,5

Kommunstyrelse, bidrag

48,7

Barn- och utbildningsnämnd

879,8

Kultur- och fritidsnämnd

67,9

Samhällsplaneringsnämnd

20,9

Socialnämnd

769,7

Teknisk servicenämnd

71,4

Kommunens revisorer

1,3

Överförmyndarnämnd

3,6

Valnämnd

0,0

Övrigt

36,9Summa

2016,6


Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
Medborgarkontoret
0380-51 80 00
kommunstyrelsen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.