Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Dataskyddsförordning - GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) för hantering av personuppgifter.

Syftet med GDPR, som ersätter personuppgiftslagen (PUL), är att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.

Inom kommunen hanteras dagligen stora mängder personuppgifter. Det krävs för att fullgöra ansvaret inom exempelvis skola, förskola, bygglov, sophantering, vatten och avlopp och socialtjänst.

För utförande av det ansvaret är kommunen indelad i flera nämnder med tillhörande förvaltningar. Det är nämnderna som är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i respektive förvaltning och arbete pågår för att anpassa verksamheterna till den nya lagstiftningen.

Du har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de personuppgiftsbehandlingar som sker avseende dig. Handläggningen av din begäran påskyndas om du kontaktar berörd förvaltning direkt alternativt preciserar vilka verksamheter som avses. Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.

Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten. För kommunen finns även ett dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.