Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vaccination av prioriterade grupper

Vaccinationerna mot Covid-19 genomförs utifrån Folkhälsomyndigheten prioritetsordning.

Vaccination av boende i särskilda boende äldreomsorg

 • Den 27 december påbörjades vaccinationerna, där Nässjö tillsammans med Jönköpings kommun var först ut i länet. Vaccinationerna påbörjades vid Malmbäcks äldreboende med de doser som tilldelades genom regionen.
 • Vi har sedan 27 december genomfört vaccinationer med det antal doser vi har blivit tilldelade.
 • Vaccination med den första dosen har erbjudits boende vid följande särskilda boenden, totalt cirka 200 vaccinerade äldre: Malmåkra, Skogsborg, Björkliden, Åkersborg, Ekbackagården, Lillsjögården, Sjöbacken och Parkgården.
 • Socialförvaltningens målsättning är att under vecka 2 erbjuda vaccin till samtliga boende på kommunens äldreboenden. Det betyder att även vaccin erbjuds på Ingsbergsgården kommande vecka. Vaccination med dos 1 är genomförd i slutet på nästa vecka.
 • Det kan självklart finnas några enskilda äldre som ännu inte blivit erbjudna vaccin eftersom deras hälsoläge inte möjliggjort det. Dessa kommer erbjudas vaccin så snart hälsoläget tillåter.
 • Från och med den 18 januari påbörjar socialförvaltningen vaccination med dos 2 på ovanstående boenden. Det är dock vikigt att det går minst 21 dagar mellan dos 1 och dos 2.
 • Förvaltningens absoluta ambition är att samtliga boende i Nässjö kommuns särskilda boenden erbjuds ett fullt skydd under första halvan av februari.

Vaccination av personer med hemtjänst och personer med kommunal hälso- och sjukvård

 • Under januari utökar vi vaccinationerna och erbjuder vaccination till personer som har hemtjänstinsatser och personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Detta utifrån den prioritering som Folkhälsomyndigheten har beslutat.
 • Vaccinationerna kommer gå till på olika sätt för olika grupper. Den person som har hemtjänst ska vända sig till Nässjö Vårdcentral och den person som får kommunal hälso- och sjukvård får vaccin i sitt eget boende av kommunens sjuksköterskor.
 • Alla berörda får ett brev med generell information om vaccinet och om vem man ska vända sig till för att få sitt vaccin; men principiellt gäller följande:
  • Den som har hemtjänstinsats, te x serviceinsatser eller trygghetslarm, bokar från och med måndag den 11 januari tid på Nässjö Vårdcentral
  • Den som får kommunal hälso- och sjukvård från socialförvaltningen ges vaccination i hemmet av sjuksköterska från Nässjö Kommun.
 • Närstående som bor tillsammans med någon som har hemtjänstinsats eller kommunal hälso- och sjukvård kommer också erbjudas vaccin.
 • Kommunens sjuksköterskor ska visa legitimation vid hembesöket. Vi vill också att du begär att få ta del av legitimation för att styrka att personalen verkligen kommer från socialförvaltningen i Nässjö kommun. Vi kommer inte ta betalt eftersom vaccinationerna är gratis.
 • Naturligtvis är det många som kommer att önska sig vaccination tidigt. Vaccinationerna kommer pågå under lång tid framöver.
 • Parallellt med vaccination av äldre påbörjas vaccination av vårdens medarbetare inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvård.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.