Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Enligt lag har samhällsplaneringskontoret ansvar för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller från 1 juli 2020 och berör smittspridning av Covid-19.

Den 1 juli 2020 började en ny lag gälla avseende tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Samhällsplaneringskontoret, Nässjö kommun är ansvarig för att kontrollera att lagen efterlevs och kontroller kommer att ske på serveringsställen som serverar mat och dryck

Undantaget från lagen är:
- serveringsställen utan sittplatser
- serveringsställen som allmänheten inte har tillgång till, till exempel skolmatsalar och personalrestauranger.

Trängsel som uppstår i till exempel mataffärer, andra butiker med mera hanteras av Länsstyrelsen och Region Jönköpings läns enhet för smittskydd och vårdhygien.

Om du upptäcker något
Om du har ett klagomål avseende trängsel på serveringsställen så kan du skicka in det till oss via följande e-tjänst:

Klagomål gällande trängsel på serveringsställen med sittplatser där allmänheten kan serveras mat och/eller dryck, Självservice

Ny tillfällig pandemilag från 11 januari 2021
Kommunen har fortsatt tillsyn av serveringar och verksamheter kopplade till dessa. Samma lag som gällde under 2020 (tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen) gäller fortsatt för dessa och det arbetet fortgår.

Den nya tillfälliga pandemilagen med exempelvis regler om 10m2/person gäller butiker, gym m.fl som inte tidigare omfattats av reglering. Dessa frågor hanteras av Länsstyrelsen.

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
kommunstyrelsen@nassjo.se
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.