Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Särskilda boenden, information för boende och anhöriga

Socialförvaltningen i Nässjö kommun har vidtagit en rad åtgärder för att skydda brukare och patienter från att smittas av Covid-19 (Coronaviruset):

Hur arbetar medarbetarna för att förebygga smitta?
De följer rutiner för vårdhygien och hantering av arbetskläder. Alla medarbetare använder handsprit före och efter kontakt med brukare, och personalen i ordinärt boende bär med sig personliga flaskor för eget bruk. Vid behov används handskar och plastförkläden. Skulle behov uppstå används alltid särskild skyddsutrustning så som förkläde samt stänkskydd, det vill säga visir eller munskydd och glasögon. Medarbetare är uppmanade att stanna hemma redan vid lätta förkylningssymtom för att minimera risken att sprida smittor vidare.

Särskilda riktlinjer för hur personalen ska hantera misstänkta och fastställda fall av Covid-19 har tagits fram. Medarbetarna får kontinuerlig information och är förberedda för att hantera sjuka på våra särskilda boenden.

Vad innebär det att det är besöksrestriktioner särskilda boenden?
Vi har sedan 11 mars besöksrestriktioner på samtliga kommunens särskilda boenden. Det betyder att man ska undvika att gå dit och besöka de boende om det inte är absolut nödvändigt. På våra boenden finns många sköra personer som vi måste vara rädda om. Har man särskilda skäl att besöka boenden kan man alltid komma överens om det med personalen innan besöket. Det finns också möjlighet att få hjälp av personalen att genomföra digitala samtal med anhöriga, eller med att göra en anhörig redo för att tas med ut på promenad.

Att det är besöksrestriktioner innebär också att föreningar, kyrkor, studieförbund och andra ställt in sina aktiviteter på särskilda boenden tills vidare.

Har andra åtgärder vidtagits för att begränsa smittspridning?
Vi värderar hela tiden innehåll i verksamheten utifrån vad som är bäst och säkrast för den enskilda brukaren. Möten och utbildningar för personalen har ställts in, både av resursskäl och för att minska risken för smittspridning. Socialförvaltningen har liksom övriga förvaltningar tagit fram en pandemiplan som en del i beredskapen att hantera Covid-19.

Om någon brukare i äldreomsorgen blir sjuk, kan man veta om det är Covid-19?
Vi gör allt för att undvika smitta då äldre är en riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten. I händelse av misstanke av Covid-19 finns det möjlighet till provtagning. Det är läkare som vid akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak tar ställning till om provtagning ska ordineras.

Tas det prover på vård- och omsorgspersonal i kommunen som blir sjuk?
I nuläget rekommenderas inte provtagning av personal annat än i undantagsfall. Den viktigaste åtgärden för att inte vårdpersonal ska sprida smitta är att de som har symtom på luftvägsinfektion stannar hemma tills de är friska. Denna rekommendation påverkas egentligen inte av om det är Covid-19 eller någon annan infektion som är orsaken. Att inte rutinmässiga prover tas beror på en begränsad provtagningskapacitet i vården.

När får personal gå tillbaka till arbetet efter att ha varit sjuk?
Grundregeln är att personalen ska vara hemma så länge de har symtom och ytterligare två symtomfria dagar.

Finns det skyddsutrustning nog för att klara ett eventuellt utbrott?
Socialförvaltningen har genomfört en inventering av material, och har god beredskap för ett eventuellt utbrott.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.