Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Särskilda boenden, information för boende och anhöriga

Socialförvaltningen i Nässjö kommun har vidtagit en rad åtgärder för att skydda brukare och patienter från att smittas av Covid-19 (Coronaviruset):

Hur arbetar medarbetarna för att förebygga smitta?

De följer rutiner för vårdhygien och hantering av arbetskläder. Alla medarbetare använder handsprit före och efter kontakt med brukare. Vid behov används handskar och plastförkläden. Skulle behov uppstå används alltid särskild skyddsutrustning så som förkläde samt stänkskydd, det vill säga visir eller munskydd och glasögon.

I vård- och omsorgsarbetet förekommer ofta nära kontakt och det är svårt att hålla avstånd. Med hänvisning till försiktighetsprincipen används visir också som en extra åtgärd vid omvårdnadssituationer med ”ansiktsnära” kontakt med äldre och andra sköra som tillhör riskgruppen.

Medarbetare är uppmanade att stanna hemma redan vid lätta förkylningssymtom för att minimera risken att sprida smittor vidare.

Särskilda riktlinjer för hur personalen ska hantera misstänkta och fastställda fall av Covid-19 har tagits fram. Medarbetarna får kontinuerlig information.

Vad gäller för besök i särskilda boenden?

Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 är mycket angeläget och besök kan utgöra en risk om de inte genomförs på ett säkert sätt. Ett stort ansvar vilar på den besökande att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att besöken ska bli så trygga och säkra som möjligt för våra boende förväntar vi oss att du:

  • är symtomfri
  • stannar hemma även vid milda symtom
  • tvättar och spritar händerna före och efter besök
  • gör besöket i lägenheten
  • håller avstånd
  • helst kommer ensam, annars i sällskap av så få som möjligt.

Om du är inte är fullvaccinerad:
Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör enligt Folkhälsomyndigheten ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Det finns fortfarande möjlighet att göra besök utomhus eller att ta med boende på promenad. Du får själv ta med eventuell fika, mat och dryck. Besökare får inte vistas i de allmänna utrymmena, såsom sällskapsrum och kök.

För att komma i kontakt med personal använd i första hand den boendes trygghetslarm alternativt ring till enhetens telefon.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott

Om någon boende uppvisar symtom hanteras situationen som tidigare dvs isolering, skyddsutrustning för personal och eventuellt provtagning. Om smitta konstateras kontaktar enhetschefen smittskyddsläkare för bedömning och eventuella åtgärder. Vid en konstaterad smitta görs en smittspårning. Därför är det bra om du som besökare skriver in ditt namn i en gästbok som kommer att finnas i varje boendes lägenhet.

För mer information:

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden, Folkhälsomyndighetens webb

.

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
0380-51 80 00
kommunstyrelsen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.