Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Grundskolans högstadium fortsätter undervisning i skolans lokaler

Regeringen har beslutat om möjlighet till delvis distansbaserad undervisning i högstadiet. I beslutet betonar man skolans betydelse och vikten av att så långt det är möjligt bedriva undervisning i skolans lokaler. Detta för att gynna både lärande och trygghet för eleverna. Man betonar att inget generellt beslut tas utan det är viktigt att i samråd med regionala smittskyddsläkare bedöma hur läget ser ut i aktuell region och i aktuella kommuner.

Nässjö kommun kommer inte att i dagsläget förlägga undervisningen på högstadiet delvis distansbaserad.

Fram till den 24 januari gäller följande:

  1. All undervisning som sker på annan skola än den egna digitaliseras. Detta innebär att F-6 skolor måste hitta lösningar för att eleverna ska kunna genomföra hemkunskap, språkval och i vissa fall slöjd på sin hemskola. Ordinarie undervisande lärare ansvarar fortsatt för undervisningen.
  2. Om man inte kan säkerställa att klasser inte blandas vid ombyte i omklädningsrum vid idrott genomförs idrottslektioner utan ombyte.
  3. Simundervisning genomförs inte, men idrottslektion i simhallen fortgår.
  4. För att minska trängsel i matsalar kan matlådor bli ett alternativ i vissa skolor.
  5. Det är inte aktuellt med munskydd i skolskjutsarna, eftersom detta enbart gäller elever födda 2004 eller tidigare.
  6. Varje rektor ansvarar för att vidta ytterligare åtgärder för att. minska trängsel på respektive skola.
  7. Brinells högstadium förlägger delar av sin undervisning till Brinellgymnasiet under den period som gymnasieskolan har distansbaserad undervisning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.