Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förskola och skola, information för vårdnadshavare

Nässjö kommun följer de riktlinjer som kommer från nationella myndigheter och länets smittskyddsläkare. I enlighet med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer från den 10 mars har vi nu reviderat våra rekommendationer gällande barn i förskola och skola. Vad som gäller sammanfattas i följande frågor och svar:

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska det vara hemma?
Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symtom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt samt ytterligare två symtomfria dagar. Risken för att smitta minskar ju längre tid man är hemma. Har man varit hemma i minst en vecka, och känner sig återställd och pigg men har kvar lätta besvär som till exempel rethosta eller lätt snuva, går det bra att komma tillbaka till skolan. Detta gäller för skolbarn men inte för förskolebarn, eftersom de inte själva tydligt kan redogöra för hur de mår.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?
Våra skolor och förskolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när det inte finns möjlighet att tvätta händerna. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Gymnasieskolan liksom komvux och yrkeshögskolan genomför från och med 18/3 undervisning på distans.

Kan mitt barn åka med kollektivtrafiken till skolan?
Det finns i dagsläget inga restriktioner från Folkhälsomyndigheten gällande kollektivtrafiken men Länstrafiken väljer ändå att vidta försiktighetsåtgärder. Resenärer uppmanas att kliva ombord bussen vid mittdörren och rekommenderas att sprida ut sig i bussen av omtanke om varandra. Detta är en tillfällig lösning som gäller från och med den 18/3 och fram till dess att Länstrafiken går ut med ny information.

Vi har trolig smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?  
Barn i skolan: Vid trolig smitta inom familjen ska eleven gå till skolan som vanligt. Man bör vara uppmärksam på symtom, även lindriga, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber. Vid symtom ska eleven vara hemma till dess att den är frisk samt ytterligare två symtomfria dagar. Känner sig eleven återställd och pigg trots lätta restsymtom som rethosta eller lätt snuva och den varit hemma i minst en vecka kan eleven gå tillbaka till skolan.

Barn i förskolan: Förskolebarn ska hållas hemma om det finns trolig smitta inom familjen. Barnen är välkomna tillbaka till förskolan när vårdnadshavare är symtomfria och har varit hemma ytterligare två dagar utan symtom eller minst en vecka med restsymtom. Skälet till detta är framför allt att inga smittade vårdnadshavare ska besöka förskolan för hämtning och lämning. Små barn blir också mer exponerade för sina vårdnadshavares smitta eftersom de behöver praktisk hjälp med mycket. Små barn kan inte heller sköta sin egen hygien, eller tydligt redogöra för om de börjar känna symtom.

Även förskolebarn vars vårdnadshavare har konstaterad smitta ska stanna hemma från fröskolan.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.
Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får det stanna hemma?
Det är viktigt att alla fullt friska elever i grundskolan går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Mitt barn har varit i ett smittdrabbat område, men har inga symtom. Ska barnet stanna hemma från skolan?
Förskolebarn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom, även lindriga, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber. Vid symtom ska barn vara hemma till dess att de är friska, samt ytterligare två symtomfria dagar.

Mitt barn har varit i ett smittdrabbat område och har lindriga förkylningssymtom. Ska barnet vara hemma?
Oavsett om man har varit i ett smittdrabbat område eller inte, ska alla med lindriga symtom vara hemma, enligt Folkhälsomyndigheten.

Förskolebarn och elever ska stanna hemma vid lindriga symtom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att de är friska, samt ytterligare två symtomfria dagar.

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?
Svaret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats
Reserekommendationer

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kontinuerligt.

Gymnasieskolan liksom komvux och yrkeshögskolan genomför från och med 18/3 undervisning på distans.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?
Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:
Försäkringskassan: Corona - det här gäller

2020-03-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.