Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förskola och skola, information för vårdnadshavare vår 2021

Nässjö kommun följer de riktlinjer som kommer från nationella myndigheter och länets smittskyddsläkare. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande barn i förskola och skola gäller fortsatt under hösten. Vad som gäller sammanfattas i följande frågor och svar:

Vi har konstaterad smitta, ska mitt barn gå till förskola, skola, gymnasiet?

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19.

Gymnasieskola:
Elever i gymnasieskola ska stanna hemma från skolan om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19.

Gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från skola under en vecka från det att hushållskontakten testats positiv. Före återgång till skolan bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Förskola och skola:
Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 .

Läs mer: Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19, Folkhälsomyndihghetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasiesärskola:
Friska elever i gymnasiesärskola kan gå till skolan, även om det finns konstaterad smitta i familjen, men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter där det finns smittrisk. Viktigt också att vara extra uppmärksam på symtom.

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten).

Om jag har haft bekräftad Covid-19 eller jag har konstaterade antikroppar, måste jag vara hemma om någon i mitt hushåll är sjuk i Covid-19?

Om du har haft bekräftad Covid-19 eller har bekräftats ha antikroppar under de senaste sex månaderna behöver du inte vara hemma.

Jag är vaccinerad mot Covid-19, måste jag vara hemma om någon i mitt hushåll är sjuk i Covid-19?

Det är fortfarande oklart hur länge du har kvar skyddet mot covid-19 efter vaccinationen. Det kan finnas en viss risk att du, trots vaccination, kan bli sjuk, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför ska vi fortsätta att följa de allmänna råden.

När får elever komma tillbaka till förskolan eller skolan?

Elever:
Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd.

Om du efter sju dagar känner dig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är du välkommen tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Om du har testats negativt för Covid 19 är du välkommet tillbaka till skolan när du mår bra och orkar delta i ordinarie verksamhet.

Barn i förskola:
Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva)

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar barn i förskolan att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Om barnet trots detta provtagits, men testats negativt för Covid 19 är det välkommet tillbaka till förskolan när barnet mår bra och orkar delta i förskolans ordinarie verksamhet.

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan, och fritids?

För att minska risken för smittspridning ser, fritidshem och förskolor i kommunen över rutinerna vid hämtning och lämning. Åtgärderna kan se olika ut beroende på olika lokala förutsättningarna. Då tamburen ofta är trång kan alternativet att lämna och hämta barnen utomhus vara en av flera lämpliga åtgärder. Kontakta din förskola eller skola om du är osäker på vilka åtgärder som gäller på just din förskola eller fritidshem.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:
Försäkringskassan: Corona - det här gäller

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kontinuerligt.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset och covid-19: Krisinformation.se - Så pratar du med ditt barn om covid-19

Kan mitt barn åka med kollektivtrafiken till skolan?

Det finns i dagsläget inga restriktioner från Folkhälsomyndigheten gällande kollektivtrafiken men Länstrafiken väljer ändå att vidta försiktighetsåtgärder. Resenärer uppmanas att kliva ombord bussen vid mittdörren och rekommenderas att sprida ut sig i bussen.

Vad gäller kring sekretess om det visar sig att ett barn på förskolan/skolan eller en närstående till ett barn, har fått covid-19?

Då råder sekretess. Det betyder att uppgifter om barnets eller den närståendes personliga förhållanden inte får röjas.

Läs mer: Om du eller någon i familjen blivit sjuk,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Folkhälsomyndighetens webbplats

2020-12-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.