Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förskola och skola, information för vårdnadshavare höst 2020

Nässjö kommun följer de riktlinjer som kommer från nationella myndigheter och länets smittskyddsläkare. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande barn i förskola och skola gäller fortsatt under hösten. Vad som gäller sammanfattas i följande frågor och svar:

Ska mitt barn fortfarande stanna hemma om det har förkylningssymtom?
Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symtom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt samt ytterligare två symtomfria dagar. Risken för att smitta minskar ju längre tid man är hemma. Har man varit hemma i minst en vecka, och känner sig återställd och pigg men har kvar lätta besvär som till exempel rethosta eller lätt snuva, går det bra att komma tillbaka till skola och förskola.

Ska barn provtas för Covid -19?
Folkhälsomyndigheten uppmanar nu elever med Covid-19-symtom att testa sig. Detta för att barn och unga mår bra av att vara i skolan, träffa kompisar och utföra andra vardagsaktiviteter.

Läs mer: Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan, Folkhälsomyndighetens webbplats

Barn i förskoleåldern ska i första hand stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för Covid-19.

Läs mer: Information tillförskola, grundskola och gymnasium om Covid 19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Vi har testat positivt för antikroppar, måste barnen stanna hemma vid förkylningssymtom ändå?
Enligt Folkhälsomyndigheten gäller följande: Oavsett ett positivt testresultat, behöver varje person alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen samt fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta. Då försvinner viruset. På så sätt minskar man risken för smittspridning.
  • Håll avstånd till personer utanför din umgängeskrets.

Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Den som utför testet behöver ge information om hur personen ska förhålla sig till sitt provsvar.

Om du har haft en Covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov eller har testats positivt i ett antikroppstest har du möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om man själv eller personerna man vill umgås med tillhör en riskgrupp. Observera att varje person alltid måste göra en egen riskbedömning innan man umgås med andra, och att de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället och på arbetsplatser måste följas även i fortsättningen.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?
Våra skolor och förskolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när det inte finns möjlighet att tvätta händerna. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

  • Hämtning och lämning
    För vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn på fritidshemmen uppmanas man så långt det är möjligt att det ska ske utomhus.

  • Föräldramöten och utvecklingssamtal
    Föräldramöten samt utvecklingssamtal kan komma att hållas digitalt, det kan också genomföras på plats utifrån en sammanvägd bedömning, (men alltid utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer). Allt för att minska risken för att exponeras för smitta och öka sannolikheten för kontinuitet i undervisningen.

Kan mitt barn åka med kollektivtrafiken till skolan?
Det finns i dagsläget inga restriktioner från Folkhälsomyndigheten gällande kollektivtrafiken men Länstrafiken väljer ändå att vidta försiktighetsåtgärder. Resenärer uppmanas att kliva ombord bussen vid mittdörren och rekommenderas att sprida ut sig i bussen av omtanke om varandra. Detta är en tillfällig lösning som gäller från och med den 18/3 och fram till dess att Länstrafiken går ut med ny information.

Läs mer om hur Länstrafikens åtgärder under pandemin här: Covid-19 och kollektivtrafiken, Länstrafikens webbplats

Vi har trolig smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?
Barn i grundskolan:
Vid trolig smitta inom familjen ska eleven gå till skolan som vanligt. Man bör vara uppmärksam på symtom, även lindriga, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber. Vid symtom ska eleven vara hemma till dess att den är frisk samt ytterligare två symtomfria dagar. Känner sig eleven återställd och pigg trots lätta restsymtom som rethosta eller lätt snuva och den varit hemma i minst en vecka kan eleven gå tillbaka till skolan.

Barn i förskolan: Om barnen är friska kan de gå till förskolan, även om en anhörig är sjuk eller har testats positiv för Covid-19. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskolan. Barnen ska var hemma om de själva är sjuka oavsett sjukdom. Efter sjukdom ska barnet stanna hemma minst 2 dygn efter de tillfrisknat. Vid lätta enstaka besvär så som enstaka hostning, rinnande näsa efter utomhusvistelse, alltså besvär som snabbt går över, behöver man inte stanna hemma. Har barnet varit hemma 7 dygn för infektion, och sedan är piggt och friskt kan hen gå tillbaka till förskolan även om hen uppvisar milda symptom så som lätt snuva eller hosta.

Vad innebär de nya förhållningsreglerna om hushållskontakter?
Förhållningsreglerna innebär att vuxna och gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka.

Yngre barn ska vara i skola eller förskola, men ska i övrigt begränsa sina kontakter och till exempel avstå från fritidsaktiviteter. Före återgång till arbete eller skola bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Läs mer om förhållningsreglerna: Förhållningsregler för den som bor med Covid-19 smittad person länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegion Jönköpings läns webbplats

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.
Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får det stanna hemma?
Det är viktigt att alla fullt friska elever i grundskolan går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?
Svaret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats
Reserekommendationer

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kontinuerligt.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?
Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:
Försäkringskassan: Corona - det här gäller

2020-09-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.