Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Besök i särskilda boenden

OBS!
Besökförbudet har upphört enligt nedan. Men socialförvaltningen avråder just nu från besök i kommunens särskilda boenden.

Från 1 oktober är du åter välkommen att besöka närstående på särskilda boenden. Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 är mycket angeläget och besök kan utgöra en risk om de inte genomförs på ett säkert sätt. Ett stort ansvar vilar på den besökande att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att besöken ska bli så trygga och säkra som möjligt för våra boende förväntar vi oss att du:

  • är symtomfri
  • stannar hemma även vid milda symtom
  • tvättar och spritar händerna före och efter besök
  • gör besöket i lägenheten
  • håller avstånd
  • helst kommer ensam, annars i sällskap av så få som möjligt.

Det finns fortfarande möjlighet att göra besök utomhus eller att ta med boende på promenad. Du får själv ta med eventuell fika, mat och dryck. Besökare får inte vistas i de allmänna utrymmena, såsom sällskapsrum och kök.

För att komma i kontakt med personal använd i första hand den boendes trygghetslarm alternativt ring till enhetens telefon.

Personal från tandvård och fotvård mm kommer nu att kunna göra hembesök. De följer riktlinjerna gällande skyddsutrustning och basala hygienrutiner.

Gruppaktiviteter kommer successivt att starta upp under hösten. Aktiviteterna är noggrant planerade och följer rekommendationerna för att begränsa smittspridning. Kontakta boendets personal eller chef för mer information.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott

Om någon boende uppvisar symtom hanteras situationen som tidigare dvs isolering, skyddsutrustning för personal och eventuellt provtagning. Om smitta konstateras kontaktar enhetschefen smittskyddsläkare för bedömning och eventuella åtgärder. Vid en konstaterad smitta görs en smittspårning. Därför är det bra om du som besökare skriver in ditt namn i en gästbok som kommer att finnas i varje boendes lägenhet.

Region Jönköpings län kommer att erbjuda antikroppstester för brukare, personal och allmänheten men tidsplanen är ännu inte klar.

För mer information:

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden, Folkhälsomyndighetens webb

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
0380-51 80 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.