Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Covid-19 (Coronavirus)

Här samlas kommunens information om Covid-19 (Coronavirus)

Arbetet med Coronaviruset och dess konsekvenser har löpt på under sommaren och kommer att fortsätta i oförminskad omfattning även i höst. Regionen och länets kommuner förbereder sig för en topp i smittspridningen under tidig höst och sannolikt ytterligare en i januari-februari 2021.

13 kommuner och en mängd statliga aktörer - t ex polis, sjukvård, länsstyrelse, SOS Alarm, Migrationsverk, Militärområde Syd, Trafikverk med flera - samordnar sitt arbete och träffas kontinuerligt i ett digitalt inriktnings- och samordningsmöte (ISF). Samma möte genomförs på lokalnivå i Nässjö kommun. I ett lokalt ISF-möte möts kommunens verksamhet för att stämma och hjälpa varandra i arbetet för att hantera smittläget på bästa möjliga sätt.

Även om få kommuninvånare blivit smittade under sommaren så kvarstår behovet av att vi är fortsatt försiktiga och rädda om varandra. Känner du dig minsta lilla förkyld ska du stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter. Det är fortsatt viktigt att hålla en god handhygien och att hålla avstånd till sina medmänniskor - inte minst under torsdagarnas torghandel på Stortorget.

If you need information in other languages, please use the "Translate"-function in the header, or the links below.

Lokala allmänna råd

Den 3 november infördes lokala allmänna råd i Jököpings län. Läs mer om vad dessa innebär för Nässjö kommun:

Lokala allmänna råd

Frågor och svar samt information om de nya råden:

Skärpta råd för att minska smittspridning av Covid -19,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplatsen 1177.se

Följ Nässjö kommuns nyheter

Nyheter, Nässjö kommun

Läget i verksamheten

Information och rådgivning från andra myndigheter

Information och rådgivning från andra myndigheter

Förhållningsregler för den som bor med Covid-19 smittad personlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Region Jönköpings län

Länstrafiken i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och skola, information för vårdnadshavare

Förskola och skola, information för vårdnadshavare höst 2020

Barnomsorg om du är permitterad

Kulturskolans verksamhet höst 2020

Information om gymnasieskolan inför höstterminen

Äldre- och funktionshinderomsorg

Besök i särskilda boenden

Dagverksamhet

Särskilda boenden, information för boende och anhöriga

Patientsekretess

Information till dig som har hemtjänst

Hjälp med matinköp

Stöd vid psykisk ohälsa

Stöd vid psykisk ohälsa

Kommunens övriga verksamhet

Kommunens restauranger

Nässjö simhall

Höglandets överförmyndarverksamhet

Näringsverksamhet

Information till näringsidkare

Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lättläst svenska

Information på lättläst svenska

Information in other languages

Covid-19 in other languages

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.