Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Covid-19 (Coronavirus)

Här samlas kommunens information om Covid-19 (Coronavirus)

Nässjö kommun följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer.

Kommunen har bildat en lokal ISF-grupp (inriktnings- och samordningsfunktion), med ansvar för beredskap och omvärldsbevakning. Nässjö kommun deltar även i länets ISF-grupp. Förberedelsearbete pågår och förvaltningarna har i uppdrag att se över sina handlingsplaner och bemanningslistor.

If you need information in other languages, please use the "Translate"-function in the header, or the links below.

Följ Nässjö kommuns nyheter

Nyheter, Nässjö kommun

Läget i verksamheten

Information och rådgivning från andra myndigheter

Information och rådgivning från andra myndigheter

Information till äldre och riskgrupper

Information till dig som är 70 år eller äldre

Hjälp med matinköp

Förskola och skola, information för vårdnadshavare

Förskola och skola, information för vårdnadshavare

Barnomsorg om du är permitterad

Idrottslektioner och simundervisning

Hur skiljer man pollenallergi och symtom på Covid-19 åt?

Kulturskolans verksamhet

Gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Information om gymnasiets studentavslutning

Information om skolavslutningar i grundskolan

Äldre- och funktionshinderomsorg

Besöksförbud i särskilda boenden

Dagverksamhet

Särskilda boenden, information för boende och anhöriga

Patientsekretess

Information till dig som har hemtjänst

Stöd vid psykisk ohälsa

Stöd vid psykisk ohälsa

Kommunens övriga verksamhet

Kulturhuset Pigalles verksamhet

Kommunens restauranger

Nässjö simhall

Höglandets överförmyndarverksamhet

Näringsverksamhet

Information till näringsidkare

Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lättläst svenska

Information på lättläst svenska

Information in other languages

Covid-19 in other languages

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.