Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Covid-19 (Coronavirus)

Här samlas kommunens information om Covid-19 (Coronavirus)

13 kommuner och en mängd statliga aktörer - t ex polis, sjukvård, länsstyrelse, SOS Alarm, Migrationsverk, Militärområde Syd, Trafikverk med flera - samordnar sitt arbete och träffas kontinuerligt i ett digitalt inriktnings- och samordningsmöte (ISF). Samma möte genomförs på lokalnivå i Nässjö kommun. I ett lokalt ISF-möte möts kommunens verksamhet för att stämma och hjälpa varandra i arbetet för att hantera smittläget på bästa möjliga sätt.

Känner du dig minsta lilla förkyld ska du stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter. Det är fortsatt viktigt att hålla en god handhygien och att hålla avstånd till sina medmänniskor - inte minst under torsdagarnas torghandel på Stortorget.

If you need information in other languages, please use the "Translate"-function in the header, or the links below.

Aktuella råd

Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Covid -19 - Coronavirulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsters, webbplatsen 1177.se

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) (tex fester och studentfirande)

Vaccinationer

Information om allmänhetens vaccinationer finns på 1177.se

Om vaccin mot Covid -19,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1177.se

Följ Nässjö kommuns nyheter

Nyheter, Nässjö kommun

Information och rådgivning från andra myndigheter

Information och rådgivning från andra myndigheter

Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19 | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

Förskola och skola, information för vårdnadshavare

Förskola och skola, information för vårdnadshavare

Om ditt barn insjuknar på förskolan

Kulturskolans verksamhet

Barnomsorg om du är permitterad

Läget i BU-verksamheten

Äldre- och funktionshinderomsorg

Besök i särskilda boenden

Dagverksamhet

Särskilda boenden, information för boende och anhöriga

Läget i verksamheten

Patientsekretess

Information till dig som har hemtjänst

Stöd vid psykisk ohälsa

Stöd vid psykisk ohälsa

Kommunens övriga verksamhet

Höglandets överförmyndarverksamhet

Riktlinjer kultur och fritidsverksamhet

Näringsverksamhet

Information till näringsidkare

Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lättläst svenska

Information på lättläst svenska

Information in other languages

Covid-19 in other languages

Översatt information till dig som får vaccin mot Covid -19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teckentolkad information om vaccination

Teckenspråk,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.