Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Höglandets överförmyndarnämnd

Datum och tid

30 januari, kl 14.

Plats

Höglandets överförmyndarverksamhets kansli

Dagordning

  1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
  2. Beslut om anmälan av delegationsbeslut ska ske till nämnden
  3. Fråga om vissa delegationsbeslut ska redovisas särskilt
  4. Information om länsstyrelsens tillsynsbesök
  5. Grundutbildningar för nyvalda överförmyndare/ledamöter
  6. Information om aktuella ärenden
  7. Eventuella övriga frågor
Välkommen!

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.