Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Utskott I 2018-10-23

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Utskott I

Sammanträdesdag
2018-10-23

Protokollets förvaringsplats
Kommunledningskontoret

Anslag sätts upp*
2018-11-01

Anslag tas ned*
2018-11-24

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.