Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Tekniska servicenämnden 2018-11-08

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Tekniska servicenämnden

Sammanträdesdag
2018-11-08

Protokollets förvaringsplats
Tekniska serviceförvaltningen

Anslag sätts upp*
2018-11-09

Anslag tas ned*
2018-12-01

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.