Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Socialnämndens individutskott, 2018-12-28

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag
2018-12-28

Protokollets förvaringsplats
Socialförvaltningen

Anslag sätts upp*
2019-01-02

Anslag tas ned*
2019-01-23

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.