Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Socialnämnden, 2018-11-21

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Socialnämnden

Sammanträdesdag
2018-11-21

Protokollets förvaringsplats
Socialförvaltningen

Anslag sätts upp*
2018-11-29

Anslag tas ned*
2018-12-21

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.