Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Parlamentariska nämnden, 2018-10-22

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Socialnämnden

Sammanträdesdag
2018-10-22

Protokollets förvaringsplats
Kommunledningskontoret

Anslag sätts upp*
2018-10-26

Anslag tas ned*
2018-11-19

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.