Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Kommunfullmäktige, 2018-11-29

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag
2018-11-29

Protokollets förvaringsplats
Kommunledningskontoret

Anslag sätts upp*
2018-12-12

Anslag tas ned*
2019-01-03

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.