Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Höglandets räddningstjänstförbund 2018-11-28

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Höglandets räddningstjänstförbund

Sammanträdesdag
2018-11-28

Protokollets förvaringsplats
Förvaltning

Anslag sätts upp*
2018-12-03

Anslag tas ned*
2018-12-25

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.