Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Höglandets överförmyndarnämnd, 2019-01-02

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdag
2019-01-02

Protokollets förvaringsplats
Överförmyndarverksamhetens kansli

Anslag sätts upp*
2019-01-04

Anslag tas ned*
2019-01-25

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.