Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-20

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag
2018-12-20

Protokollets förvaringsplats
Barn- och utbildningskontoret

Anslag sätts upp*
2018-12-28

Anslag tas ned*
2019-01-21

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.