Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

För praktikplatsen

Frågor och svar

Om du funderar på att ta emot feriepraktikaner eller redan bestämt dig för att ta emot feriepraktikanter kan du här läsa igenom de vanligaste frågorna och svaren om praktikplats. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta de ansvariga för kommunens feriepraktik.

Vad är skillnaden mellan att vara feriepraktikant och sommarvikarie?

Till skillnad från sommarvikarier ersätter inte en feriepraktikant ordinarie personal. Syftet är att feriepraktikanterna ska lära sig yrket och samtidigt tillföra det där lilla extra på arbetsplatsen. Det kan handla om att läsa högt ur tidningen på äldreboende eller måla ett staket på en förskola.

Vad krävs av för att ta emot en feriepraktikant?

Detta krävs av arbetsplatsen:
Ni ska ha en handledare på plats under hela feriepraktikperioden. Ni ska ha tillräckligt med uppgifter för att sysselsätta feriepraktikanterna under hela praktikperioden.

Finns det några speciella regler som gäller när jag tar emot feriepraktikanter?

Ja, det finns det! Arbetsmiljöverket har regler när det gäller ungdomar som praktiserar och/eller arbetar. I korta drag kräver Nässjö kommun och Arbetsmiljöverket följande:

Ungdomar

  • ka inte ha arbetsuppgifter som är psykiskt eller fysiskt riskfyllda
  • ska få en introduktion på arbetsplatsen
  • ska ha en handledare på plats under hela feriepraktikperioden
  • ska ha en sammanhängande lunchrast på minst 30 minuter.

Vad kan en feriepraktikant ha för uppgifter?

Till skillnad från sommarvikarier ersätter inte en feriepraktikant ordinarie personal. Feriepraktikanterna ska få en inblick i yrket och samtidigt tillföra det där lilla extra på arbetsplatsen. Det kan handla om att läsa högt ur tidningen på ett äldreboende eller spela spel med barn på en förskola.

Vad har feriepraktikanterna för praktiktider?

Varje praktikperiod pågår i tre veckor. Ungdomarna praktikserar fem dagar i veckan, sex timmar per dag (lunchrasten är inte inräknad). Under hela feriepraktiken kan ungdomarna praktisera max 90 timmar.

Vad händer om feriepraktikanterna blir sjuka?

Om feriepraktikanten blir sjuk meddelar praktikanten detta till dig innan praktikdagens början. För den tid feriepraktikanten är frånvarande betalas ingen ersättning. I samråd med arbetsplatsen och dig som handledare har feriepraktikanten möjlighet att få jobba in vissa timmar.

Vad händer om en arbetsskada inträffar?

Eventuella arbetsskador ska anmälas till både försäkringskassan och AFA. Vi som arbetsgivare ska anmäla skadan till försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tjanster/sok/#/?sokord=anm%C3%A4lan%20arbetsskada

Feriepraktikanten kan själv göra en anmälan till AFA: https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/

Vem betalar feriepraktikanternas ersättning?

HR-avdelningen står för feriepraktikanternas ersättning. Om de fullgör sin praktiktid får de en ersättning på 4 950 kronor (innan skatteavdrag), det vill säga 55 kronor i timmen. Efter avslutad feriepraktik ska du som handledare skriva under en tidrapport som feriepraktikanten har fått skickad till sig. Kontrollera att tiderna och timmarna stämmer. Om feriepraktikanterna har varit frånvarande ska även detta framgå i tidrapporten. Praktikanten skickar sedan in rapporten till HR-avdelningen.

Vad bör vi tänka på innan vi ansöker om att ta emot feriepraktikanter?

Vem ska handleda feriepraktikanterna? Hur många feriepraktikanter har vi möjlighet att ta emot? Vad ska feriepraktikanterna göra? När kan vi ta emot feriepraktikanter? Har vi arbetsmaterial och arbetskläder till feriepraktikanterna?

När får vi besked?

Besked om feriepraktik lämnas i slutet av april/början av maj.

Mer information

Expandera Minimera

Kontakt

Expandera Minimera

Ansvarig feriepraktik
Olivia Ingman
0380-51 81 20
feriepraktik@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.