Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Skötsel av tomtgräns för fastighetsägare

För att öka trivseln och undvika trafikfara krävs det att alla fastighetsägare hjälper till att underhålla gator, gångbanor och grönytor vid sin tomt.

Varför vi behöver hjälpas åt
Häckar som inte klipps regelbundet skymmer sikten i gatukorsningar och kan leda till onödiga trafikolyckor. Barn syns inte bakom växtligheten.

Skyltar som göms i grönskan innebär att räddningstjänsten inte hittar fram snabbt nog. Arbetsfordon har svårt att utföra underhåll.

Ogräs i trottoarer och växtlighet som hänger över gångbanor förstör asfalten. Rötter spränger sönder skarvar i kantstenen.

Dagvattenbrunnar som ska ta hand om regnet blir igensatta av löv och ogräs, vilket leder till översvämningar.

Ansvar
Enligt författningssamling "Gångbanerenhållning", antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14 §18, är fastighetsägaren ansvarig för att utföra renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder på gångbaneutrymmet utanför sin fastighet. Gångbaneutrymmet är vanligtvis 1,5 m utanför tomtgräns (hela författningssamlingen finns att läsa på www.nassjo.se).

Detta innebär att alla som äger en fastighet har ansvar att utföra:

  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Sandupptagning och bortforsling
  • Borttagning ogräs och annan växtlighet
  • Städning av skräp
  • Hålla rännstensbrunnar is- och snöfria.

Läs mer om olika mått kring hur bred och hög grönskan i din trädgård får vara, ut mot tomtgräns, på nassjo.se/trafiksakerhet Öppnas i nytt fönster..