Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Gatuarbeten i centrala Nässjö

Under maj månad startar tre stycken grävarbeten i anslutning till Nässjö centrum. Till viss del hör arbetena samman med satsningen att få till en ökad cykeltrafik i Nässjö.

Gemensamt för alla jobb är att trafik och gång- och cykeltrafik delvis kommer att behöva ledas om under byggtiderna.

Stationsområdet; start vecka 19 och arbetstid i cirka 10 veckor:

  • Byggnation av gång och cykelväg (GC-väg) utmed Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Postgatan samt renovering av övergångstället utanför stationen.
  • Utbyte och renovering av stensättningar och plattsättningar.
  • Mindre servicejobb på fjärrvärmenätet och förläggning av el / tomrör.

Stortorgsområdet; start vecka 18 och arbetstid cirka 4 veckor:

  • Fjärrvärmeschakt i gatan framför Karvik, för anslutning av fastigheten Renen 2.

Stadshuset fram till Postgatan; start mitten maj och arbetstid i cirka 2-3 veckor:

  • Elschakt, förstärkning elnätet från och framför Stadshuset till Postgatan med korsning av gatan.
  • Därefter grävning i trottoaren längst Rådhusgatan.