Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vägarbete på Mariagatan, Nässjö

Under vecka 41 inleds ett arbete på Mariagatan, mellan Sörängsvägen vid Stadsparksrondellen och korsningen Mariagatan Köpmansgatan. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet.

Arbetet innebär

  • Mellan Stadsparksrondellen och Pigalle kommer en ny gång- och cykelbana att anläggas utmed Mariagatan mot Stadsparken
  • Under arbetets gång kommer Mariagatan att vara öppen för trafik i båda riktningarna dock kan arbetet innebära begränsad framkomlighet.
  • Befintliga parkeringar längs med Mariagatan kommer ej kunna användas under projekttiden.
  • Cykelpassager för Mariagatans gång- och cykelväg i höjd med Bryggmästargatan och Köpmansgatan kommer även byggas.