Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Sköt om växter nära din tomtgräns.

För att underhålla alla gator, gångbanor och grönytor varje år krävs det att alla hjälps åt. Varje fastighetsägare behöver ta sitt ansvar gällande skötsel av egen tomt. Det bidrar till ökad säkerhet och trivsel för alla.

Se över hur växtligheten på din tomt kan uppfattas utifrån. Vänligen tänk på att klippa din häck, buske eller träd som sticker ut från tomtgränsen. Håll borta ogräset på trottoaren och se till att häcken inte breder ut sig för långt. Häckar som inte klipps regelbundet skymmer vägskyltar och försämrar sikten i gatukorsningar vilket kan leda till onödiga trafikolyckor och svårigheter att hitta i kvarteret.

Tänk även på att rensa bort löv och ogräs från dagvattenbrunnen om ni har en sådan utanför tomten. Blir dessa igensatta av löv och ogräs kan det leda till översvämningar.

Läs mer på Trafiksäkerhet - Nässjö kommun (nassjo.se)