Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Hastighetsbegränsande åtgärder i Fredriksdal

Trafikverket och Nässjö kommun arbetar tillsammans i ett pilotprojekt kring sänkt hastighet i Fredriksdal. Farthinder kommer att placeras ut i den västra och den östra delen av Samhällsvägen som löper rakt igenom samhället.

Bakgrunden är att bilisterna i dag kör fortare än de 40 km/tim som farten är begränsad till. Som ett led i det kommer hastighetsbegränsande åtgärder att placeras i den västra och den östra delen av samhället.

Pilotprojektet och har föregåtts av flera trafikmätningar, vilka legat till grund för de åtgärder som genomförs. Varje dag passerar drygt 2 000 fordon via Fredriksdal. Genom att bygga hastighetsdämpande åtgärder, som har till syfte att få ner hastigheten, ökar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Andra halvåret 2023 planerar Trafikverket göra en utvärdering av pilotprojektet och de hastighetsdämpande åtgärderna.

Vid frågor kontakta Nässjö kommuns trafikingenjör på jonas.funkquist@nassjo.se