Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Incident med inspelning av telefonsamtal anmäld

Nässjö kommun berörs av den telefoniincident som rapporterats av Höglandsförbundet till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

I november 2020 bytte Höglandskommunerna telefonisystem. I systemet finns en funktion för inspelning av samtal och denna funktion har varit aktiverad utan att de som spelas in har fått information om det. Inspelningsfunktionen är till för informationsinhämtning vid hotfulla situationer. Incidenten berör Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Aneby och Sävsjö kommuner samt de kommunala bolag och förbund som använder sig av den telefoni som Höglandsförbundet levererar.

Inspelningsfunktionen har varit aktiverad utan kommunernas, bolagens och förbundens vetskap. Höglandsförbundet är personuppgiftsansvarig samt ansvarig för att anmäla incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Incidenten anmäldes måndagen den 22 mars.

Anledningen till incidentanmälan är att den som spelats in inte har fått information om detta innan samtalet började.

När incidenten blev känd stoppades funktionen och alla samtal som fanns lagrade raderades. Den lagring som gjorts har skett på ett säkert sätt och det finns ingen anledning till oro för dem som kontaktat någon av kommunernas, bolagens eller förbundens växelnummer.

Vid frågor, kontakta

Katarina Ljunggren
Tf. förbundsdirektör
Höglandsförbundet
Tfn: 0381-67 95 02
E-post: katarina.ljunggren@hoglandet.se

Mer information om incidenten hos Höglandsförbundet.