Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Vägar, gator och järnvägsspår

Vägar, gator och järnvägsspår

Nässjö Affärsverk ansvarar för underhåll, renhållning och snöröjning av gator, gångbanor och allmänna platser i Nässjö kommun. Renhållningen på gångbanan utanför den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.

Pågående underhållsarbeten

Mer information: Pågående arbeten, NAVs webbplats

Sandsopning

Vintersanden sopas oftast upp i början av april. Sopningen tar cirka sex-sju veckor. Som fastighetsägare måste du själv sopa gångbanan utanför den egna tomten.

Sopar du innan kommunens gatusopning går det bra att borsta ned sanden i rännstenen. Sopar du efter gatusopningen måste du själv ta upp sanden.

Mer information: Grusupptagning på NAVs webbplats

Snöröjning

Gatunätet i kommunen plogas och halkbekämpas enligt en viss turordning:

  1. Genomfartsleder och vägar till sjukhus
  2. Stora trafikleder, bussgator och gator till skolor och industrier
  3. Övriga gatunätet.

Nattetid plogas och halkbekämpas i regel endast genomfartslederna.

Trafikleder med högsta prioritet (rött på kartan) plogas vid cirka 4-5 cm snö. De gator som kommer i andra hand (grönt på kartan) plogas vid cirka 4-10 cm snö och det övriga gatunätet (vitt på kartan) vid cirka 7-10 cm. Under lördagar och söndagar plogas och halkbekämpas gatunätet då trafiksäkerheten så kräver.

Här kan du ladda ner karta över prioriteringen av snöröjning i Nässjö tätort:

Snöröjningskarta Nässjö tätort 7,84 MB

Underlätta snöröjningen:

  • Respektera datumparkeringen
  • Skotta utanför din tomt
  • Klipp häckar och träd
  • Märk ut låg häck, mur eller staket för att undvika skador

Järnvägsnätbeskrivning

Alla infrastukturförvaltare måste upprätta en järnvägsnätbeskrivning. Nässjö kommun är infrastrukturförvaltare för sidospår i Södergårdens och Norrbodas industriområde. Nässjö kommun äger även sidospår i anslutning till kombiterminalen i Gamlarp, men där är Jernhusen infrastrukturförvaltare och ansvarig för upprättande av järnvägsnätsbeskrivning.

Kontakt

Expandera Minimera

Synpunkter:
Medborgarkontoret
0380-51 80 00

Akuta ärenden efter arbetstid:
SOS Alarm 
0380-102 24

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.