Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vägar, gator och järnvägsspår

Nässjö Affärsverk ansvarar för underhåll, renhållning och snöröjning av gator, gångbanor och allmänna platser i Nässjö kommun. Renhållningen på gångbanan utanför den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.

Pågående underhållsarbeten

Vilka pågående arbeten och projekt kan du läsa på Nässjö Affärsverks webbplats,
Pågående arbeten, NAV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sandsopning

Vintersanden sopas oftast upp i början av april. Sopningen tar cirka sex-sju veckor. Som fastighetsägare måste du själv sopa gångbanan utanför den egna tomten.

Sopar du innan kommunens gatusopning går det bra att borsta ned sanden i rännstenen. Sopar du efter gatusopningen måste du själv ta upp sanden.

Mer information om grusupptagning finns på Nässjö Affärsverks webbplats,
Grusupptagning 2020, NAV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Snöröjning

Gång- och cykelvägar samt gator i kommunen snöröjs och halkbekämpas av Nässjö affärsverk AB och avtalade entreprenörer på uppdrag av tekniska serviceförvaltningen. De större genomfartsvägarna sköter Trafikverket om,
Så sköter vi vägar i Jönköpings län, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prioritering

Kommunen arbetar för att minska bilanvändning och främja att kommuninvånare ska kunna ta sig till arbetsplatser och skolor till fots eller med cykel. Därav plogas och halkbekämpas vägnätet enligt nedanstående prioritering:

  • prio 1 gång- och cykelvägar
  • prio 2 gång- och cykelvägar
  • prio 1 huvudgator för bil och buss
  • övriga gång- och cykelvägar samt gator har en fallande prioritetsordning.

Här finns karta över Nässjö tätorts prioriterade cykelstråk och huvudgator,
Snöröjningskarta Nässjö tätort.  Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kriterier för vinterväghållning ska ses som riktlinjer.

Förebyggande åtgärder

Alla kan hjälpas åt för att få en så säker och trivsam vinter som möjligt genom att:

  • Använda broddar, vinterdäck för cykel och sanda sin egen garageuppfart
  • Respektera datumparkeringen
  • Parkera helst bilen på egen tomt för att göra gator framkomliga för snöröjningsfordon
  • Skotta och halkbekämpa trottoaren framför egen tomt
  • Klippa häckar och träd som hänger ut över gång-/cykel- och bilvägar
  • Märka ut låga murar, häckar eller liknande med snökäppar

Beredskapsbefäl

De beredskapsbefäl som arbetar har god erfarenhet och deras bedömning görs för varje enskilt tillfälle, vilket är avgörande för de insatser som krävs. De tar även hänsyn till kommande dagars väderutsikter, vilket kan påverka beslut från en timma till nästa.

Järnvägsnätbeskrivning

Alla infrastukturförvaltare måste upprätta en järnvägsnätbeskrivning. Nässjö kommun är infrastrukturförvaltare för sidospår i Södergårdens och Norrbodas industriområde. Nässjö kommun äger även sidospår i anslutning till kombiterminalen i Gamlarp, men där är Jernhusen infrastrukturförvaltare och ansvarig för upprättande av järnvägsnätsbeskrivning.

Kontakt

Expandera Minimera

Synpunkter:
Medborgarkontoret
0380-51 80 00

Akuta ärenden efter arbetstid:
SOS Alarm 
0380-102 24


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.