Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Trafikplan 2020-2023

Tekniska serviceförvaltningen, samhällsplaneringskontoret och kommunledningskontoret har tillsammans tagit fram ett förslag till trafikplan för Nässjö kommun.

Planen anger både strategisk inriktning och vilka konkreta åtgärder som ska prioriteras de närmaste tio åren för att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett hållbart trafiksystem idag och i framtiden. Trafikplanen fokuserar därför särskilt på åtgärder som förbättrar för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Extra fokus har lagts på åtgärder i Nässjö stad och i Forserum.

Trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023PDF

Nedan finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till trafikplan. Skicka in dina synpunkter via formuläret senast den 30 november 2019. Därefter går projektgruppen igenom inkomna synpunkter och arbetar om planen som sedan antas av kommunfullmäktige via tekniska servicenämnden våren 2020.

Det går också bra att mejla synpunkter till tekniska@nassjo.se, eller skicka dem per post till:

Nässjö kommun
Tekniska serviceförvaltningen
571 80 Nässjö

Kontakt

Expandera Minimera

Trafikingenjör
Tekniska serviceförvaltningen
tekniska@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.