Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Minnesanteckningar workshop 2

Minnesanteckningar från workshop 2 om Nässjö kommuns parkeringsstrategi, genomförd 24 februari 2020

Agenda

 1. Intro
 2. Syfte med dagens workshop
 3. Summering av workshop 1
 4. Presentation: Parkering i planprocessen
 5. Presentation: ”Hur gör andra kommuner?”
 6. Gruppdiskussion x2
 7. Summering & fortsatt process

Diskussioner vid övningarna

I övning 1 diskuterades en stor bredd av frågor i smågrupper.

Huvudfråga: vad behövs i Nässjö?

Teman: P-tal, Flexibilitet och mobilitetsinsatser, Zonindelning för p-tal, Process/Dialog, Laddinfrastruktur

Efter diskussion i smågrupper lyftes diskussionen till helgrupp. Några av de perspektiv/önskemål som lyftes fram i helgrupp:

 • Utveckla en strategi kring ”Rätt parkörer på rätt plats vid rätt tid”. Tillämpa reglering för att öka omsättningen på parkeringsplatser och prioritera tydligare besökare i centrum. Idag finns en konkurrenssituation mellan besökare och pendlare – ökad tydlighet i prioriteringen behövs.
 • Finns gott om parkering idag men dagens parkeringssystem måste nyttjas mer effektivt för att möjliggöra förtätning.
 • Ta fram p-tal för bostäder och verksamheter, använd per lgh istället för BTA. Undvik att sätta ett för lågt-p-tal från början.
 • Gratis parkering på gator och kommunens anläggningar konkurrerar med de privata anläggningarna. Som privat aktör är det svårt att bygga parkering om man inte kan ta betalt – detta gör att kraven på p-tal upplevs som orättvisa.
 • Klargör vad som gäller vid nybyggnation/ändrad användning. Men var samtidigt öppen för den lokala kontexten och särskilda utredningar och undvik att sätta för detaljstyrda p-tal.
 • Klargör vad särskilda utredningar ska innehålla. Kommunen behöver även granska rimligheten i dessa utredningar och föra dialog med fastighetsägaren.

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.