Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Viebäck 1:2 med flera

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 november 2022 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Den sökande inkom den 16 september 2022 med en begäran om planbesked för fastigheterna Viebäck 1:2, 1:11 och 1:12 i Viebäck, Nässjö kommun. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan för området som möjliggör bostäder, hotell samt idrotts- och rekreationsverksamhet. Den nya detaljplanen möjliggör omvandling av befintlig bebyggelse samt anläggande av ny bebyggelse. Området är sedan tidigare inte detaljplanelagt. Under detaljplaneprocessen behöver ett flertal frågor utredas ytterligare, däribland dagvattensituationen, jordbruksmark samt hantering av översvämning och påverkan på värdefulla kulturmiljöer.

Tillhörande handlingar

Planbesked Viebäck 1 2 m.fl.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.