Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Stubben 2 med flera

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 24 februari 2021 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Jysk AB inkom den 25 november 2020 med en begäran om planbesked för del av fastigheten Stubben 2, Vreten 2 samt Södergården 1:1 i Nässjö stad. Ansökan omfattar ett område om cirka 17 hektar och syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för ökat verksamhetsområde samt utökad byggrätt med högre byggnadshöjd än nuvarande. Syftet är att möjliggöra höglager inom Jysk AB:s nuvarande verksamhetsområde i Nässjö.

Tillhörande handlingar

Planbesked Stubben 2 m.fl.pdf Pdf, 315.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.