Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Hultet 1:1 med flera

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 21 september 2022 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Tekniska serviceförvaltningen, Nässjö kommun inkom den 9 augusti 2022 med en begäran om planbesked för fastigheterna Hultet 1:1, Ingsberg 2:1 och Ingsberg 2:2 i Nässjö stad. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan för området som möjliggör verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsförsäljning. Ansökan avser även att tillåta högre byggnadshöjd inom viss del av planområdet i syfte att möjliggöra hotellverksamhet samt att planlägga kommande gator och grönytor inom området.

Tillhörande handlingar

Planbesked Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 489.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.