Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Skogskyrkogården 1

Samråd detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för bland andra fastigheten Skogskyrkogården 1. Planområdet är beläget i området Handskeryd i den södra delen av Nässjö stad. Detaljplanen upprättas med huvudsakligt syfte att möjliggöra en framtida utökning av Skogskyrkogårdens begravningsverksamhet samt för att möjliggöra uppförandet av ett nytt krematorium.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen och samråds nu med berörda fastighetsägare, myndigheter med flera.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 28 juni 2024.

Samrådshandlingar

Plankarta Skogskyrkogården 1.pdf Pdf, 871.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Skogskyrkogården 1 .pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial

Undersökning om miljöpåverkan.pdf Pdf, 208.2 kB.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.