Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Mariahemmet 3

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för Mariahemmet 3. Planområdet ligger centralt i Nässjö stad strax väster om Hembygdsparken. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra för flerbostadshus i form av trygghetsbostäder i anslutning till befintlig vårdcentral.

Detaljplanen var ute på samråd 28 november 2022 - 2 januari 2023 och nu arbetar Samhällsplaneringskontoret med att revidera planförslaget och bemöta inkomna synpunkter.

Samrådshandlingar

Plankarta Mariahemmet 3.pdf Pdf, 337.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Mariahemmet 3.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial

Undersökning om miljöpåverkan Mariahemmet 3.pdf Pdf, 206.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.