VA-planen beskriver hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas i de olika delarna av kommunen. Bland annat har kommunen bedömt i vilken omfattning man behöver ordna gemensamt vatten- och avlopp där detta idag saknas.

Mer om planen