Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Översiktsplan 2022 - granskningsförslag

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, under perioden 1 oktober 2022 till och med 1 december 2022 kommer granskningen att pågå. Under granskningen har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplanen består i sin helhet av tre delar; planförslaget, planeringsunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget redovisas bland annat de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör avseende framtida mark- och vattenanvändning. I planeringsunderlaget finns det underlaget som legat till grund för de utpekanden och ställningstaganden som görs i planförslaget samlat. Konsekvensbeskrivningen, som även innehåller en miljökonsekvensbeskrivning redogör för de konsekvenser som översiktsplanen kan antas medföra.

Under granskningen kommer det finnas möjlighet att träffa tjänstepersoner från kommunen för att diskutera och ställa frågor om översiktsplanen. Under granskningen kommer följande orter att besökas:

Nässjö: 3, 18 oktober (Samhällsplaneringskontoret kl. 10-18)

Bodafors: 4, 5 oktober (Medborgarkontoret kl. 10-18)

Malmbäck: 10, 13 oktober (Medborgarkontoret kl. 10-18)

Anneberg: 17, 20 oktober (Medborgarkontoret kl. 10-18)

Forserum 24, 27 oktober (Medborgarkontoret kl. 10-18)

Synpunkter och yttranden

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter digitalt via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via e-post: oversiktsplan@nassjo.se samt via post till Samhällsplaneringskontoret Nässjö kommun 571 80 Nässjö.

Planförslaget med bilagor

Planförslag Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Planeringsunderlag Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Konsekvensbeskrivning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta Utbyggnadsområden och LIS Öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta Risk och Hänsyn Öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.