Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Översiktsplan 2021-samrådsförslag

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, under perioden 1 november 2021 till och med 1 februari 2022 kommer ett samråd att pågå. Under samrådet har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplanen består i sin helhet av tre delar; planförslaget, planeringsunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget redovisas bland annat de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör avseende framtida mark- och vattenanvändning.

I planeringsunderlaget finns det underlaget som legat till grund för de utpekanden och ställningstaganden som görs i planförslaget samlat. Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för de miljökonsekvenser som översiktsplanen kan antas medföra.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på flera sätt, till exempel genom att använda e-tjänstformuläret:

Synpunkter översiktplan 2021, nassjo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under samrådet kommer det också att finnas möjlighet att träffa tjänstepersoner från kommunen för att diskutera och ställa frågor om översiktsplanen. Under samrådet kommer följande orter att besökas:

 • Bodafors: 3–4 november kl. 10-18 (Medborgarkontoret)
 • Malmbäck: 11 november kl 10-18 , 12 november kl. 10-15 (Medborgarkontoret)
 • Anneberg: 18 november kl. 12-18, 19 november kl 12-15 (Medborgarkontoret)
 • Äng: 23 november kl. 10-18 (Holken)
 • Fredriksdal: 25 november kl. 10-18 (Fredriksdals kyrka)
 • Sandsjöfors: 30 november kl. 10-18 (Sandsjöforshallen)
 • Grimstorp: 2 december kl. 10-18 (Träffpunkten)
 • Stensjön: 7 december kl. 10-18 (Fotbollsplanen)
 • Solberga: 9 december kl. 10-18 (Stubben)
 • Flisby: 14 december kl. 10-18 (Elim-kapellet)
 • Ormaryd: 15 december kl. 10-18 (Hembygdsgården)

Planförslaget med bilagor

Planförslaget Pdf, 9.8 MB.

Planeringsunderlag Pdf, 5.9 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6.3 MB.

Resultat medborgardialog ny kommunövergripande översiktplan Pdf, 8 MB.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.