Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Fördjupad översiktsplan Forserum - samrådsförslag

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för Forserum. Samrådet pågår under perioden 31 oktober 2022 - 15 januari 2023, under samrådet har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanens innehåll.

Den fördjupade översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen i Forserum. I planen görs utpekanden avseende bland annat var nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är vägledande i många beslut angående Forserums framtida utveckling.

Översiktsplanen består av tre delar; planförslaget, planeringsunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget redovisas bland annat de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör avseende framtida mark- och vattenanvändning. I planeringsunderlaget finns det underlaget som legat till grund för de utpekanden och ställningstaganden som görs i planförslaget samlat. Konsekvensbeskrivningen, som även innehåller en miljökonsekvensbeskrivning redogör för de konsekvenser som den fördjupade översiktsplanen kan antas medföra.

Samrådsmöte

Den 22 november klockan 18:00-19:30 kommer ett samrådsmöte att hållas i Rosenholmsskolans matsal, där kommer den fördjupade översiktsplanen att presenteras och det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor om planens innehåll. Ingen anmälan krävs.

Under samrådstiden kommer det även finnas möjlighet att träffa tjänstepersoner från kommunen, de besvarar frågor och berättar om den nya fördjupade översiktsplanen. Tjänstepersonerna kommer att finnas på plats på medborgarkontoret i Forserum följande datum:

3 november kl. 10-17

7 november kl. 10-18

10 november kl. 10-18

14 november kl. 10-18

17 november kl. 10-18

Synpunkter och yttranden

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 15 januari 2023. Synpunkter lämnas digitalt via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., skriftligt via e-post till fopforserum@nassjo.se eller via post till Samhällsplaneringskontoret Nässjö kommun 571 80 Nässjö.

Planförslaget med bilagor

Planförslag Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planeringsunderlag Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Konsekvensbeskrivning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Markanvändningskarta Öppnas i nytt fönster.

Hänsynskarta Öppnas i nytt fönster.

Bilaga Sammanställning av tidig medborgardialog Pdf, 27.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Matris Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen Pdf, 60.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.